Hướng dẫn nạp tiền tại Cloudmini

thanh toan

Khách hàng thực hiện chuyển khoản với nội dung như sau: cloudmini xxx

Trong đó xxx là số ID account của khách hàng

Khách hàng có thể thấy số ID của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống cloudmini thông qua đường dẫn: https://member.cloudmini.net/login

Sau đó nhìn tại điểm như ở hình ví dụ bên dưới là có thể thấy ID của mình:

 

ở ví dụ này cú pháp nạp tiền sẽ là: Cloudmini 119

*Các bạn lưu ý : giữa Cloudminixxx1 khoảng trắng

*Số tiền được nạp vào tài khoản sẽ bằng đúng với số tiền bạn thực hiện chuyển khoản

*Tài khoản của bạn sẽ được nạp tiền ngay sau khi tài khoản ngân hàng của Cloudmini nhận được thông báo biến động số dư

Thông tin chuyển khoản:

Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Tân Bình

Chủ tài khoản: Huỳnh Kim Vĩ

Số tài khoản: 19035406821012

 

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Phú Thọ

Chủ tài khoản: Huỳnh Kim Vĩ

Số tài khoản: 0421000481657

 

 

Leave A Comment

What’s happening in your mind about this post !

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Supportscreen tag