Bảng giá VPS

Bảng giá VPS

VPS Việt Nam giá rẻ

VN1

VPS SSD NVMe

 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
VND120k/tháng

VN2

VPS SSD NVMe

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 30 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
VND210k/tháng

VN3

VPS SSD NVMe

 • RAM 3 GB
 • Core CPU 3
 • SSD NVMe 45 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network
VND300k/tháng

VN4

VPS SSD NVMe

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 60 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network
VND390k/tháng

Tham khảo giá bên dưới nếu bạn có nhu cầu thuê thời gian dài

Cloudmini có nhiều chương trình ưu đãi đối với reseller và khách hàng dùng VPS số lượng lớn, vui lòng liên hệ fanpage để biết thêm chi tiết

120k/tháng

VN1

 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
210k/tháng

VN2

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 30 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
300k/tháng

VN3

 • RAM 3 GB
 • Core CPU 3
 • SSD NVMe 45 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network
390k/tháng

VN4

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 60 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network
470k/tháng

VN5

 • RAM 5 GB
 • Core CPU 5
 • SSD NVMe 75 GB
 • Transfer 5 TB
 • 1Gbps Port Network
540k/tháng

VN6

 • RAM 6 GB
 • Core CPU 6
 • SSD NVMe 90 GB
 • Transfer 6 TB
 • 1Gbps Port Network
720k/6 tháng

VN1

 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
1050k/6 tháng

VN2

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 30 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
1500k/6 tháng

VN3

 • RAM 3 GB
 • Core CPU 3
 • SSD NVMe 45 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network
1950k/6 tháng

VN4

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 60 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network
2350k/6 tháng

VN5

 • RAM 5 GB
 • Core CPU 5
 • SSD NVMe 75 GB
 • Transfer 5 TB
 • 1Gbps Port Network
2700k/6 tháng

VN6

 • RAM 6 GB
 • Core CPU 6
 • SSD NVMe 90 GB
 • Transfer 6 TB
 • 1Gbps Port Network
1200k/năm

VN1

 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
2100k/năm

VN2

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 30 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
3000k/năm

VN3

 • RAM 3 GB
 • Core CPU 3
 • SSD NVMe 45 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network
3900k/năm

VN4

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 60 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network
4700k/năm

VN5

 • RAM 5 GB
 • Core CPU 5
 • SSD NVMe 75 GB
 • Transfer 5 TB
 • 1Gbps Port Network
5400k/năm

VN6

 • RAM 6 GB
 • Core CPU 6
 • SSD NVMe 90 GB
 • Transfer 6 TB
 • 1Gbps Port Network