VPS SINGAPORE

Bảng giá VPS

VPS Singapore giá rẻ

SG1

VPS SSD NVMe

 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 15 GB
 • Transfer 250 GB
 • 1Gbps Port Network
VND100k/tháng
Popular Sale

SG2

VPS SSD NVMe

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 30 GB
 • Transfer 500 GB
 • 500Mbps Port Network
VND205k/tháng

SG3

VPS SSD NVMe

 • RAM 3 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 45 GB
 • Transfer 750 GB
 • 500Mbps Port Network
VND315k/tháng

SG4

VPS SSD NVMe

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 60 GB
 • Transfer 1 TB
 • 500Mbps Port Network
VND420k/tháng

SG5

VPS SSD NVMe

 • RAM 5 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 75 GB
 • Transfer 1,25 TB
 • 500Mbps Port Network
VND525k/tháng

SG6

VPS SSD NVMe

 • RAM 6 GB
 • Core CPU 6
 • SSD NVMe 90 GB
 • Transfer 1,5 TB
 • 500Mbps Port Network
VND630k/tháng

SG7

VPS SSD NVMe

 • RAM 7 GB
 • Core CPU 6
 • SSD NVMe 105 GB
 • Transfer 1,75 TB
 • 500Mbps Port Network
VND735k/tháng

SG8

VPS SSD NVMe

 • RAM 8 GB
 • Core CPU 8
 • SSD NVMe 120 GB
 • Transfer 2 TB
 • 500Mbps Port Network
VND840k/tháng

SG9

VPS SSD NVMe

 • RAM 9 GB
 • Core CPU 8
 • SSD NVMe 135 GB
 • Transfer 2,25 TB
 • 500Mbps Port Network
VND945k/tháng

SG10

VPS SSD NVMe

 • RAM 10 GB
 • Core CPU 10
 • SSD NVMe 150 GB
 • Transfer 2,5 TB
 • 500Mbps Port Network
VND1050k/tháng

SG11

VPS SSD NVMe

 • RAM 11 GB
 • Core CPU 10
 • SSD NVMe 165 GB
 • Transfer 2,75 TB
 • 500Mbps Port Network
VND1155k/tháng

SG12

VPS SSD NVMe

 • RAM 12 GB
 • Core CPU 12
 • SSD NVMe 180 GB
 • Transfer 3 TB
 • 500Mbps Port Network
VND1260k/tháng

Nếu bạn muốn thuê vps số lượng lớn( >50 vps) hoặc thời gian dài ( >6 tháng) hãy liên hệ ngay với Cloudmini

Cloudmini có nhiều chương trình ưu đãi đối với reseller và khách hàng dùng VPS số lượng lớn, vui lòng liên hệ fanpage để biết thêm chi tiết

%d bloggers like this: