CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1) Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi cố gắng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ khi bạn biết và đồng ý và thường là khi bạn đặt hàng và sau đó sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, đặt câu hỏi cho khách hàng, đăng ký thông tin hoặc các dịch vụ khác, yêu cầu thông tin sản phẩm, gửi đơn xin việc hoặc khi bạn phản hồi thông tin liên lạc từ chúng tôi (chẳng hạn như bảng câu hỏi hoặc khảo sát).

2) Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi dựa trên các hoạt động duyệt web của bạn. Thông tin này có thể bao gồm các trang bạn duyệt và các sản phẩm và dịch vụ đã xem hoặc đặt hàng chẳng hạn. Điều này giúp chúng tôi quản lý và phát triển các trang web của mình tốt hơn, để cung cấp cho bạn trải nghiệm và dịch vụ tùy chỉnh, thú vị hơn trong tương lai, đồng thời giúp chúng tôi phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn nhằm mục đích nghiên cứu thị trường và tiếp thị. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư.

3) Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại các chi tiết như danh tính người dùng và chi tiết đăng ký chung trên PC của bạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra bạn trong những lần truy cập tiếp theo để bạn không phải nhập lại thông tin đăng ký của mình mỗi lần bạn truy cập chúng tôi và cho phép chúng tôi thực hiện những hoạt động được đề cập trong phần “thông tin nhận dạng phi cá nhân” ở trên.

4) An ninh mạng

Khách hàng được yêu cầu và có nghĩa vụ duy trì tất cả bảo mật trên máy chủ của họ. Bất kỳ và tất cả các khoản phí bổ sung phát sinh do khách hàng thiếu giám sát hoặc bảo mật đều thuộc trách nhiệm của khách hàng.