Các local của plan #VPS*: Việt Nam, United State, Singapore, Canada, United Kingdom, Netherlands, Australia, Czechia, Finland, Ireland, Lithuania, Portugal, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Ireland, Italy, Lithuania, Poland, Portugal

#VPS1

100k / tháng

CPU

1 vCPU

RAM

1 GB

Disk

12 GB

IPv4

1 IPv4

TRANSFER

1 TB

BANDWIDTH

100/10 Mbps

Mua vps

#VPS2

160k / tháng

CPU

2 vCPU

RAM

2 GB

Disk

12 GB

IPv4

1 IPv4

TRANSFER

1 TB

BANDWIDTH

100/10 Mbps

Mua vps

#VPS CUSTOM

0k / tháng

CPU

tự chọn

RAM

tự chọn

Disk

tự chọn

IPv4

1 IPv4

TRANSFER

1 TB

BANDWIDTH

100/10 Mbps

Mua vps

Các local của plan #YT*: United State, Germany, Finland

#YT1

160k / tháng

CPU

2 vCPU

RAM

2 GB

Disk

40GB

IPv4

1 IPv4/v6

TRANSFER

20 TB

BANDWIDTH

500 Mbps

Mua vps

#YT2

270k / tháng

CPU

3 vCPU

RAM

4 GB

Disk

80 GB

IPv4

1 IPv4/v6

TRANSFER

20 TB

BANDWIDTH

500 Mbps

Mua vps

#YT3

500k / tháng

CPU

4 vCPU

RAM

8 GB

Disk

160 GB

IPv4

1 IPv4/v6

TRANSFER

20 TB

BANDWIDTH

500 Mbps

Mua vps

Các local của plan #NN*: Việt Nam, Singapore, Canada, United Kingdom, France, Germany, Netherlands, Australia, Poland

#NN1

200k / tháng

CPU

2 vCPU

RAM

2 GB

Disk

40GB

IPv4

1 IPv4/v6

TRANSFER

Unlimited

BANDWIDTH

500 Mbps

Mua vps

#NN2

400k / tháng

CPU

4 vCPU

RAM

4 GB

Disk

80 GB

IPv4

1 IPv4/v6

TRANSFER

Unlimited

BANDWIDTH

1 Gbps

Mua vps

#YT3

460k / tháng

CPU

4 vCPU

RAM

8 GB

Disk

160 GB

IPv4

1 IPv4/v6

TRANSFER

Unlimited

BANDWIDTH

1 Gbps

Mua vps

RESIDENTIAL IPv6

5k / 1 tháng

 • Country: VN
 • IP không cố định
 • Transfer không giới hạng
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Mỗi proxy là 1 đường truyền ADSL
Mua Proxy

DC PRIVATE IPv6

5k / 1 tháng

 • IP cố định
 • Tự chọn region
 • Transfer: 1TB/tháng
 • Proxy riêng không dùng chung
 • VN, CA, UK, NL, US (22 Region)
Mua Proxy

DC PRIVATE IPv4

50k / 1 tháng

 • IP riêng cố định
 • Đổi IP tốn phí
 • Tự chọn region
 • Transfer: 1TB/tháng
 • VN, CA, UK, NL, US (22 Region)
Mua Proxy

RESIDENTIAL IPv4

120k / 1 tháng

 • IP riêng không cố định
 • Đổi IP miễn phí
 • Tự chọn region
 • Transfer không giới hạn
 • Local Việt Nam
 • Mỗi proxy là 1 line ADSL
Mua Proxy

RESIDENTIAL STATIC

120k / 1 tháng

 • IP riêng cố định
 • Có thể chọn ISP
 • Transfer không giới hạn
 • Không thể hủy và đổi IP
 • AT US CZ NL DK BG IN UK SG BE DE BR HU PL CA FR MD IT
Mua Proxy
Features

CODE

CPU

CORES

RAM

DISK

IP

PORT

TIME SETUP

PRICE

Basic

Xeon® E5-2670

2 x E5-2670 V1 2.6Ghz

32

32 GB – 128 GB

2 x SSD 400Gb

2 IP

1Gb

24-48h

1.700.000đ

Đặt Hàng
Essentials

Xeon® E5-2680 v2

2 x E5-2680 V2 2.8Ghz

40

32 GB – 128 GB

2 x SSD 400Gb

2 IP

1Gb

24-48h

2.000.000đ

Đặt Hàng
Premium

Xeon® E5-2680 v4

2 x E5-2680 V4 2.4 Ghz

56

32 GB – 256 GB

2 x SSD 400Gb

2 IP

1Gb

24-48h

2.600.000đ

Đặt Hàng
Enterprise

Xeon® E5-2680 v3

2 x E5-2680 V3 2.5 GHz

48

32 GB – 192 GB

2 x SSD 400Gb

2 IP

1Gb

24-48h

2.500.000đ

Đặt Hàng
slider cloudmini

ĐỐI TÁC

Trở thành đối tác của Cloudmini để cùng nhau phát triển.

Tin tức và Chia Sẻ