Portal Plan Cloud VPS VN & US

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

PO1

VPS VN&US cấu hình 1Cpu-1Gb ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

PO2

VPS VN&US cấu hình 2Cpu-2Gb ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ150k/tháng

PO3

VPS VN&US cấu hình 2Cpu-4Gb ram

price_3
 • Core CPU 2
 • RAM 4 GB
 • SSD Storage 25 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS VN Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VN1

VPS VN cấu hình 1Cpu-1Gb ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

VN2

VPS VN cấu hình 2Cpu-2Gb ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ150k/tháng

VN3

VPS VN cấu hình 3Cpu-3Gb ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS US Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

US1

VPS US cấu hình 1Cpu-1Gb ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

US2

VPS US cấu hình 2Cpu-2Gb ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ150k/tháng

US3

VPS US cấu hình 2Cpu-3Gb ram

price_3
 • Core CPU 2
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS NN Plan ( Nhiều nước khác )

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

NN1

VPS NN cấu hình 1Cpu-1Gb ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
vnđ100k/tháng

NN5

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_2
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Russia, Netherlands, Germany
vnđ100k/tháng

NN9

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_3
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Bulgaria, Italy, Spain, Lithuania
vnđ130k/tháng

Latest News

Cách tối ưu Whoer lên 100%

Có rất nhiều bạn hỏi về làm thế nào để whoer tăng lên 100% , nên hôm nay mình ...

Reading Continue

Khuyễn mãi giảm giá vps windows US và VN

Từ ngày 25 tháng 12 Cloudmini.net sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi 10% cho tất cả các khách ...

Reading Continue

Hướng dẫn bảo mật khi sử dụng vps

Có một vấn đề khá nghiêm trọng là toàn bộ ae sử dụng vps rất chủ quan và khá ...

Reading Continue