VPS VN Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VN1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

VN2-KM

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

VN Custom

VPS VN cấu hình tự chọn

price_3
 • Core CPU tự chọn
 • RAM tự chọn
 • SSD Storage tự chọn
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ0k/tháng

VPS US Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

US1

VPS US cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

US2-KM

VPS US cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

US Custom

VPS US cấu hình tự chọn

price_3
 • Core CPU tự chọn
 • RAM tự chọn
 • SSD Storage tự chọn
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ0k/tháng

VPS NN Plan ( Nhiều nước khác )

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

NN1

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
vnđ110k/tháng

NN5

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Russia, Netherlands, Germany
vnđ100k/tháng

NN9

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_3
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Bulgaria, Italy, Spain, Lithuania
vnđ130k/tháng

VPS HONG KONG

VPS hongkong giá rẻ , khách hàng lưu ý không sử dụng vps này với các mục đích gây hại tới tài nguyên vps.

HK1

VPS HK cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1000 GB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

HK2

VPS HK cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 30 GB
 • Transfer 2000 GB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

HK3

VPS HK cấu hình 4CPU-6GB Ram

price_3
 • Core CPU 4
 • RAM 6 GB
 • SSD Storage 60 GB
 • Transfer 3000 GB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ420k/tháng

VPS VN GIÁ RẺ CHUYÊN TREO GAME

VPS việt nam giá rẻ , khách hàng lưu ý không sử dụng vps này với mục đích chiếm dụng băng thống quốc tế, Ví dụ các trang web đặt tại nước ngoài ...

Game1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ60k/tháng

Game2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ120k/tháng

Game3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ180k/tháng

PROXY DC & PROXY RESIDENTIAL

Proxy DC & Residential Việt Nam / United States giá rẻ , có rất nhiều đầu ip đa dạng phong phú với nhiều bang khác nhau khách hàng có thể lụa chọn thoải mái

PROXY IP DC

PROXY VN

price_1
 • Country: VN
 • IP cố định
 • Data center HCM
 • Transfer: 1TB/tháng
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Network VN 100 Mbps
vnđ50k/tháng

PROXY IP DC

PROXY US

price_2
 • Country: US nhiều region
 • IP cố định
 • Tự chọn region
 • Transfer: 1TB/tháng
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Network US 100 Mbps
vnđ50k/tháng

PROXY RESIDENTIAL

PROXY VN

price_3
 • Country: VN
 • IP không cố định
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Đổi IP không tốn phí
 • Transfer không giới hạn
 • Network VN 60 Mbps
vnđ150k/tháng

Latest News

Khuyến mãi Black Friday tặng 10% giá trị nạp tiền

Khuyến mãi Black Friday 2021 – Chương trình ưu đãi dành cho toàn bộ khách hàng Cloudmini.net năm nay ...

Reading Continue

Hướng dẫn thay đổi DNS VPS

Thay đổi DNS khá hữu ích giúp bạn truy cập vào các trang web mà bị chặn bởi nhà ...

Reading Continue

Chia sẻ link tải iso windows 11 tích hợp VirtIO ISO

Hướng dẫn BypassTPM chính thức từ Microsoft! Đây là hướng dẫn chính thức từ MS cho tất cả thiết ...

Reading Continue