VPS VN Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VN1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 vps
vnđ90k/tháng

VN2-KM

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 vps
vnđ144k/tháng

VN Custom

VPS VN cấu hình tự chọn

price_3
 • Core CPU tự chọn
 • RAM tự chọn
 • SSD Storage tự chọn
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 vps
vnđ0k/tháng

VPS US Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

US1

VPS US cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 vps
vnđ90k/tháng

US2-KM

VPS US cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 vps
vnđ144k/tháng

US Custom

VPS US cấu hình tự chọn

price_3
 • Core CPU tự chọn
 • RAM tự chọn
 • SSD Storage tự chọn
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 vps
vnđ0k/tháng

VPS NN Plan ( Nhiều nước khác )

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

NN1

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
vnđ110k/tháng

NN5

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Russia, Netherlands, Germany
vnđ100k/tháng

NN9

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_3
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Bulgaria, Italy, Spain, Lithuania
vnđ130k/tháng

PROXY DC & PROXY RESIDENTIAL

Proxy DC & Residential Việt Nam / United States giá rẻ , có rất nhiều đầu ip đa dạng phong phú với nhiều bang khác nhau khách hàng có thể lụa chọn thoải mái

PROXY IP DC

PROXY VN

price_1
 • Country: VN
 • IP cố định
 • Data center HCM
 • Transfer: 1TB/tháng
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Network VN 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 proxy
vnđ40k/tháng

PROXY IP DC

PROXY US

price_2
 • Country: US nhiều region
 • IP cố định
 • Tự chọn region
 • Transfer: 1TB/tháng
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Network US 100 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 proxy
vnđ40k/tháng

PROXY RESIDENTIAL

PROXY VN

price_3
 • Country: VN
 • IP không cố định
 • Proxy riêng không dùng chung
 • Đổi IP không tốn phí
 • Transfer không giới hạn
 • Network VN 60 Mbps
 • Giá áp dụng khi mua 10 proxy
vnđ135k/tháng

Latest News

Tại sao IP vps, proxy của tôi hiển thị một vị trí khác

Tại sao IP vps, proxy của tôi hiển thị một vị trí khác?

Hết lần này đến lần khác, khách hàng của chúng tôi hỏi tại sao proxy lại hiển thị một ...

Reading Continue
Antidetect Browser

Top các Antidetect Browser miễn phí sử dụng

Anti detect browser là gì? Cũng như Google Chrome, Safari và các trình duyệt khác… Anti detect browser hoạt động như ...

Reading Continue
Cách cài đặt proxy trong Firefox

Cách cài đặt proxy trong Firefox

Cài đặt kết nối để sử dụng proxy có thể được đặt trong Cài đặt Firefox như sau: Nhấp vào nút ...

Reading Continue