VPS VN Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VN1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

VN2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ150k/tháng

VN3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS US Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

US1

VPS US cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

US2

VPS US cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

US3

VPS US cấu hình 2CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 2
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS NN Plan ( Nhiều nước khác )

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

NN1

VPS NN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
vnđ100k/tháng

NN5

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Russia, Netherlands, Germany
vnđ100k/tháng

NN9

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_3
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Bulgaria, Italy, Spain, Lithuania
vnđ130k/tháng

VPS VN GIÁ RẺ CHUYÊN TREO GAME

VPS việt nam giá rẻ , khách hàng lưu ý không sử dụng vps này với mục đích chiếm dụng băng thống quốc tế, Ví dụ các trang web đặt tại nước ngoài ...

Game1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ60k/tháng

Game2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ120k/tháng

Game3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ180k/tháng

Latest News

parallels

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Parallels remote client để quản lý nhiều VPS

Parallels Remote Client là phần mềm quản lý việc kết nối đến các VPS Windows tương tự như phần ...

Reading Continue
1.1.1.1 Warp

Hướng dẫn cài đặt VPN 1.1.1.1, vào mạng nhanh hơn mùa đứt cáp

Theo nhà sản xuất VPN, mạng được định tuyến thông qua các server của nhà cung cấp có thể ...

Reading Continue

Hướng dẫn bỏ chặn IP khi remote vps sai mật khẩu nhiều lần

Hiện tại toàn bộ hệ thống vps bên mình đã update IPban ( Chặn IP máy khách remote tới ...

Reading Continue