VPS VN Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VN1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

VN2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ150k/tháng

VN3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS US Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

US1

VPS US cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

US2

VPS US cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ150k/tháng

US3

VPS US cấu hình 2CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 2
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS NN Plan ( Nhiều nước khác )

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

NN1

VPS NN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
vnđ100k/tháng

NN5

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Russia, Netherlands, Germany
vnđ100k/tháng

NN9

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_3
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Bulgaria, Italy, Spain, Lithuania
vnđ130k/tháng

VPS VN GIÁ RẺ CHUYÊN TREO GAME

VPS việt nam giá rẻ , khách hàng lưu ý không sử dụng vps này với mục đích chiếm dụng băng thống quốc tế, Ví dụ các trang web đặt tại nước ngoài ...

Game1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ60k/tháng

Game2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ120k/tháng

Game3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ180k/tháng

Latest News

Hướng dẫn bỏ chặn IP khi remote vps sai mật khẩu nhiều lần

Hiện tại toàn bộ hệ thống vps bên mình đã update IPban ( Chặn IP máy khách remote tới ...

Reading Continue

Cách tối ưu Whoer lên 100%

Có rất nhiều bạn hỏi về làm thế nào để whoer tăng lên 100% , nên hôm nay mình ...

Reading Continue

Khuyễn mãi giảm giá vps windows US và VN

Từ ngày 25 tháng 12 Cloudmini.net sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi 10% cho tất cả các khách ...

Reading Continue