VPS VN Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VN1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

VN2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

VN3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS US Plan

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

US1

VPS US cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

US2

VPS US cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

US3

VPS US cấu hình 2CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 12 GB
 • Transfer 3 TB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ260k/tháng

VPS NN Plan ( Nhiều nước khác )

Vui lòng chọn cấu hình vps phù hợp với nhu cầu sử dụng.

NN1

VPS NN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
vnđ100k/tháng

NN5

VPS NN cấu hình 1CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Russia, Netherlands, Germany
vnđ100k/tháng

NN9

VPS NN cấu hình 1Cpu-2Gb ram

price_3
 • Core CPU 1
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • Network In Out 100 Mbps
 • Bulgaria, Italy, Spain, Lithuania
vnđ130k/tháng

VPS HONG KONG

VPS hongkong giá rẻ , khách hàng lưu ý không sử dụng vps này với các mục đích gây hại tới tài nguyên vps.

HK1

VPS HK cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 1000 GB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ100k/tháng

HK2

VPS HK cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 30 GB
 • Transfer 2000 GB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ160k/tháng

HK3

VPS HK cấu hình 4CPU-6GB Ram

price_3
 • Core CPU 4
 • RAM 6 GB
 • SSD Storage 60 GB
 • Transfer 3000 GB
 • Network In 100 Mbps
 • Network Out 100 Mbps
vnđ420k/tháng

VPS VN GIÁ RẺ CHUYÊN TREO GAME

VPS việt nam giá rẻ , khách hàng lưu ý không sử dụng vps này với mục đích chiếm dụng băng thống quốc tế, Ví dụ các trang web đặt tại nước ngoài ...

Game1

VPS VN cấu hình 1CPU-1GB Ram

price_1
 • Core CPU 1
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ60k/tháng

Game2

VPS VN cấu hình 2CPU-2GB Ram

price_2
 • Core CPU 2
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ120k/tháng

Game3

VPS VN cấu hình 3CPU-3GB Ram

price_3
 • Core CPU 3
 • RAM 3 GB
 • SSD Storage 15 GB
 • Transfer 500 MB
 • Network In VN 100 Mbps
 • Network Out VN 100 Mbps
vnđ180k/tháng

Latest News

Hướng dẫn cách fix lỗi remote vps bị hỏi lại mật khẩu trong windows

Lỗi này rất hay gặp khi sử dụng vps bên mình , Nguyên nhân : + Do nhập sai ...

Reading Continue

Chia sẻ VPN khắc phục tình trạng không kết nối được VPS US

VPN là phần mềm tạo một mạng riêng ảo trên chính máy tính của bạn để kết nối với ...

Reading Continue

Chính sách hoàn tiền dịch vụ

Chính sách hoàn tiền tại CLOUDMINI được xem là một cách để giúp khách hàng yên tâm hơn để ...

Reading Continue