VPS NN

Bảng giá VPS Nước Ngoài

VPS Nước Ngoài giá rẻ

NN1

VPS SSD NVMe

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 1
 • SSD 20 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
VND99k/tháng

NN2

VPS SSD NVMe

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 80 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
VND300k/tháng

NN3

VPS SSD NVMe

 • RAM 8 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 160 GB
 • Transfer 3 TB
 • 1Gbps Port Network
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
VND550k/tháng

NN4

VPS SSD NVMe

 • RAM 0 GB
 • Core CPU 0
 • SSD NVMe 0 GB
 • Transfer 0 TB
 • 0Gbps Port Network
 • SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE
VND0k/tháng
Supportscreen tag