VPS US

Bảng giá VPS US

VPS Nước Ngoài giá rẻ

US1

VPS SSD NVMe

 • RAM 1 GB
 • Core CPU 1
 • SSD NVMe 12 GB
 • Transfer 1 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local US - UK - NL
VND99k/tháng

US2

VPS SSD NVMe

 • RAM 2 GB
 • Core CPU 2
 • SSD NVMe 12 GB
 • Transfer 2 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local US - UK - NL
VND150k/tháng

US3

VPS SSD NVMe

 • RAM 4 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 100 GB
 • Transfer 4 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local United States
VND250k/tháng

US4

VPS SSD NVMe

 • RAM 8 GB
 • Core CPU 4
 • SSD NVMe 200 GB
 • Transfer 8 TB
 • 1Gbps Port Network
 • Local United States
VND450k/tháng
Supportscreen tag
%d bloggers like this: