Cách kiểm tra IP đã Remote Desktop tới VPS

Screenshot_68

Để xem được các bản ghi về Remote Desktop trên Windows thì ta cần sử dụng công cụ Event View của Windows

Để mở Event viewer ta làm như sau:

Bấm tổ hợp phím Windows+R sau đó nhập eventvwr

 

TH1: Remote Desktop đúng User đúng Password (đăng nhập thành công)

Để xem IP đã Remote Desktop ta xem Event ID: 4648

Để xem các thông tin liên quan khác xem Event ID: 4624

Để kiểm tra IP đã Remote Desktop tới máy Chủ Windows Server ta làm như sau:

Trong Event Viewer chọn Windows Logs -> Nhấn chọn Security ở cửa sổ bên trái

Ở cửa sổ bên phải -> Nhấn chuột chọn trường Filter Current Log.

 

 

Trong hộp thoại tiếp theo, nhập dòng 4648 vào hộp văn bản bên dưới “Includes/Excludes Event IDs…

Nhấn OK để lọc nhật ký sự kiện ( Event log )

Bây giờ, Trình xem sự kiện (Event Viewer ) sẽ chỉ hiển thị các sự kiện có Event ID 4648

Click đúp chuột 2 lần vào Event ID muốn xem để xem chi tiết về Event ID đó, kéo phần mô tả xuống một chút sẽ thấy phần như sau:

Network Information:
Network Address: x.x.x.x
Port: 0

Trong đó Network Address là địa chỉ IP của máy tính thực hiện Remote Destop tới máy chủ Windows Server

 

Để kiểm tra thêm các thông tin khác ta làm như sau:

Trong Event Viewer chọn Windows Logs -> Nhấn chọn Security ở cửa sổ bên trái

Ở cửa sổ bên phải -> Nhấn chuột chọn trường Filter Current Log.

Trong hộp thoại tiếp theo, nhập dòng 4624 vào hộp văn bản bên dưới “Includes/Excludes Event IDs…

Nhấn OK để lọc nhật ký sự kiện ( Event log )

Bây giờ, Trình xem sự kiện (Event Viewer ) sẽ chỉ hiển thị các sự kiện liên quan đến Remote Desktop đúng

tại đây ta có thể thấy được những thông tin sau:

 • Event ID: 4624
 • Log Name: Security
 • phần bản tin: An account was successfully logged on.
 • logged: 12/24/2019 4:35:34 PM
 • level: Infomation
 • Computer: Tên máy tính được đăng nhập

Trong đó:

 • Event ID: là ID sự kiện
 • Log Name: Tên bản tin log
 • phần bản tin: là bản tin log
 • logged: thời gian xuất hiện sự kiện
 • level: mức độ cảnh báo
 • Computer: Tên máy tính được đăng nhập

Trên đây là cách tìm nhật ký Remote trong Windows

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: