Chia sẻ phần mền config vps nhanh – Fastconfig vps

image 21

Phần mềm này cài đặt 1 số việc thường xuyên làm khi mua vps hoặc tạo vps, mới cài windows cho vps .

Chức năng của tool như trong hình, tốc độ siêu nhanh.

Lưu ý: Phần mềm được viết bởi mã nguồn Autoit nên một số phần mềm diệt virut sẽ hiểu nhầm có virut .

Link tải phần mềm: http://bit.ly/2PgSXSI

Leave A Comment

What’s happening in your mind about this post !

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Supportscreen tag