Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

CLOUDMINI (sau đây gọi là “Chúng tôi”) sẽ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của khách hàng như Họ và Tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ thanh toán, địa chỉ hóa đơn để chúng tôi cung cấp dịch vụ, xác thực và quản lý dịch vụ dựa theo thông tin của khách hàng.

2. Cam kết và Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi nội bộ Chúng tôi bao gồm các đại lý của Chúng tôi để chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Trong trường hợp cần thiết, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để gửi thông báo khuyến mãi, cảm ơn, các thông báo khẩn cấp thông qua email, điện thoại hoặc thư tín.

3. Bảo mật dữ liệu trên máy chủ

Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ lưu trữ dữ liệu lên máy chủ tại CLOUDMINI bao gồm Hosting, VPS, máy chủ riêng. CLOUDMINI cam kết không can thiệp vào dữ liệu được lưu trên máy chủ của quý khách khi không được sự cho phép.

CLOUDMINI cũng không chịu trách nhiệm các mất mát dữ liệu liên quan đến sự quản lý lỏng lẻo hoặc xóa nhầm của khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ bắt đầu lưu trữ các thông tin của khách hàng kể từ lúc khách hàng đăng ký dịch vụ trên trang đăng ký của chúng tôi là https://client.flatsome.cloudmini.net . Việc thu thập thông tin này sẽ diễn ra đến khi Chúng tôi hoàn thành mục đích thu thập thông tin và khách hàng có yêu cầu xóa thông tin.

5. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại trang quản trị dịch vụ tại CLOUDMINI là https://client.flatsome.cloudmini.net hoặc gửi yêu cầu vào hộp thư hỗ trợ support@flatsome.cloudmini.net

6. Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký dịch vụ. Khách hàng tự đặt mật khẩu cho tài khoản đăng nhập của mình và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập.

Khi phát hiện truy cập bất hợp pháp, khách hàng phải có trách nhiệm thông báo ngay đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của Chúng tôi qua thư điện tử support@flatsome.cloudmini.net để chúng tôi xử lý kịp thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bắt đầu sử dụng vps ngay bây giờ

Cloudmini chuyên cung cấp Proxy & VPS giá rẻ chất lượng cao.

Facebook Fanpage:

    This will close in 20 seconds