Tag: lỗi copy

Cách fix lỗi không copy được file bên ngoài vào vps

Cách fix lỗi không copy được file bên ngoài vào vps

Lỗi này có 2 cách . Cách 1 nhanh nhất là restart vps đi là xong ...

Reading Continue