Cách fix lỗi không copy được file bên ngoài vào vps

Cách fix lỗi không copy được file bên ngoài vào vps

Lỗi này có 2 cách .

Cách 1 nhanh nhất là restart vps đi là xong .
Cách restart lại vps : Chuột phải vào nút Windows sau đó chọn Restart như hình dưới:

Cách 2 bạn hãy mở CMD lên và gõ vào 2 lệnh sau là Ok.

Nhập vào từng dòng lệnh bên dưới và bấm enter sau mỗi dòng lệnh để thực hiện việc tắt và chạy lại process rdpclip – đây là process kiểm soát việc copy của Windows, thỉnh thoảng VPS hoạt động lâu ngày sẽ bị lỗi process này, dẫn đến không copy được từ bên ngoài vào VPS.

taskkill.exe /im rdpclip.exe
rdpclip.exe

Sau đó có thể copy từ bên ngoài vào trong VPS bình thường.

Leave a Reply

%d bloggers like this: