Cách fix lỗi không copy được file bên ngoài vào vps

Cách fix lỗi không copy được file bên ngoài vào vps

Lỗi này có 2 cách .

Cách 1 nhanh nhất là restart vps đi là xong .
Cách restart lại vps : Chuột phải vào nút Windows sau đó chọn Restart như hình dưới:

Cách 2 bạn hãy mở CMD lên và gõ vào 2 lệnh sau là Ok.

Leave A Comment

What’s happening in your mind about this post !

Your email address will not be published. Required fields are marked *