Hướng dẫn fix lỗi sau khi update windows không kết nối được vps

NmvoV9F

Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok

Tải file fix lỗi về
Link Update : https://client.minhhungtsbd.workers.dev/0:/CredSSP.zip

Cách 2: Mở CMD với quyền administrator & chạy lênh dưới :

 

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

 

Cách 3: Đọc  & làm theo nội dung bên dưới dưới :
Vào Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Mở hộp thoại Run >> nhập vào lệnh : gpedit.msc  >>  chọn Ok 

Cửa sổ Group policy  hiện ra , chúng ta sẽ tùy chỉnh một vài thông số tại đây . Vào Computer Configuration >> Administrative Templates >> System >> Credentials Delegation 

kích đúp :  Encryption Oracle Remediation Chọn Encryption Oracle Remediation : Enable và Protection Level : Vulnerable ( như hình trên ) sau đó Apply >> Ok thoát khỏi Group policy và thực hiện kết nối lại với VPS .

Cách 3: Chỉnh lại chức năng Level Authentication bên trong VPS

Cách này yêu cầu phải remote được vào VPS (có thể lấy 1 máy tính Windows 7 nào đó để remote đến VPS) và chỉnh theo hướng dẫn sau:

Chuột phải vào My Computer và chọn properties để vào remote desktop setting trên VPS

Xử lý lỗi không remote được vps từ windows 10

Tại cửa sổ System Properties, chọn Remote Setting, sau đó vào tab “Remote” và bỏ tích chọn “Allow connections only from computers runing Remote Desktop with Network Level Authentication (recommend)”, sau đó nhấn OK để áp cấu hình mới.

Xử lý lỗi không remote được vps từ windows 10

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: