Cách fix lỗi giao diện windows màu đen – High Contrast Black

Screenshot_29

Cách fix lỗi giao diện windows màu đen này rất đơn giản , các bạn chỉ cần làm theo vài bước bơ bản như bên dưới: 

B1 : Vào Control panel :

 

B2: Chọn Appearance

 

B3: Chọn Change the color of your taskbar and window borders

 

B4: Tại Color scheme – Chọn Windows Basic

 

B5 Save change là xong

 

Xem video nếu không làm được :

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: