Hướng dẫn quản lý vps số lượng lớ

Remote Desktop Connection Manager Smart Group Symbol

Bước 1: Chuẩn bị

Các bạn tải phần mền có tên Remote desktop connection manager về:

+ Link tải nhanh: Download
+ Link dự phòng: Download

Bước 2: Cách sử dụng

Nếu bạn đã có file RDP khi mua vps tại CLOUDMINI.NET thì bạn có thể chọn cách click vào File -> Open -> chọn đến file RDP có sẵng . Rất nhanh .

Nếu bạn chưa có file RDP được tạo sẵng thì bạn có thể làm thủ công theo cách bên dưới :

– Tạo mới 1 group vps: Click vào File trên menu bar và chọn New

– Trong màn hình hiện ra, điền vào tên group và ấn Save, ở đây mình tạo 1 group mới tên là minhhungtsbd

– Sau khi có group, bắt đầu tạo 1 connection bằng cách click chuột phải vào group và chọn Add server.

– Ở màn hình hiện ra chúng ta chú ý đến 2 tab Server Settings & Logon Credentials

– Trong tab Server Settings

Phần Server name: điền vào thông tin remote VPS

Phần Display name: điền tên hiển thị vps (tùy ý)

– Trong tab Logon Credentials
+ User name: điền vào Administrator
+ Password: điền vào pass vps ( Lưu ý nơi này nếu bạn thay đổi mật khẩu của vps thì bạn cũng phải điền lại mật khẩu mới vào đây & Save lại )
+ Domain: để trống hoặc ghi vào IP vps

Sau khi thêm vps vào Group thành công, các bạn chỉ cần bấm chuột phải vào Group đó và chọn connect group.

Hoặc có thể DoubleClick ( click 2 lần liên tiếp ) để connect vps đó .

Đến bước này là bạn đã nhìn thấy đang hoạt động rồi đó.

Leave A Comment

What’s happening in your mind about this post !

Your email address will not be published. Required fields are marked *