Cách cài đặt proxy trong Firefox

Cách cài đặt proxy trong Firefox

Cài đặt kết nối để sử dụng proxy có thể được đặt trong Cài đặt Firefox như sau:

 1. Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.
 2. Trong bảng Tổng quát, đi đến phần Cài đặt mạng.
 3. Nhấp Cài đặt…. Hộp thoại Cài đặt mạng sẽ mở.
 • Không dùng proxy: Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn sử dụng proxy.
 • Tự động dò thiết lập của proxy cho mạng này: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Firefox tự động phát hiện các cài đặt proxy cho mạng của bạn.
 • Dùng các thiết lập proxy của hệ thống: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng cài đặt proxy được định cấu hình cho hệ điều hành của mình.
 • Cấu hình proxy thủ công: Chọn mục này nếu bạn có danh sách một hoặc nhiều máy chủ proxy. Hỏi quản trị hệ thống của bạn để biết thông tin cấu hình. Mỗi proxy yêu cầu một tên máy chủ và một số cổng.
  • Nếu cùng tên proxy và số cổng được sử dụng cho tất cả các giao thức, hãy chọn hộp kiểm Dùng máy chủ proxy này cho mọi giao thức.
  • Không dùng proxy cho: Danh sách tên máy chủ hoặc địa chỉ IP sẽ không được ủy quyền. Sử dụng <local> để bỏ qua việc ủy quyền cho tất cả các tên máy chủ không chứa dấu chấm.
 • URL cấu hình proxy tự động: Chọn cái này nếu bạn có tập tin hình proxy tự động cấu hình tập tin (.pac). Nhập URL và nhấp vào okey để lưu thay đổi và tải cấu hình proxy. file: và data: cũng có thể được sử dụng ở đây (ví dụ: file:///c:/proxy.pac hoặc data:,function FindProxyForURL(){return “HTTPS example.com:3443”;}).
  • Tải lại: Nút tải lại sẽ tải cấu hình proxy hiện có.
 • Kích hoạt DNS qua HTTPS: Cài đặt này cho phép DNS qua HTTPS (DoH) sử dụng máy chủ được chỉ định. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Firefox DNS-over-HTTPS.

  Lưu ý:
  Firefox chỉ sử dụng được proxy định dạng http, vì vậy user nên tích vào ô Dùng máy chủ proxy này cho mọi giao thức

Ngoài ra bạn cũng thể thể sử dụng các addon hỗ trợ add proxy vào như : 

 

Và còn nhiều tiện ích khác tương tự các bạn có thể tự khám phá trong kho lưu trữ addon của firefox : https://addons.mozilla.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: