Hướng dẫn remote desktop nhiều session và nhiều users trên một vps

RDP Wrapper
 • Tải RDP Wrapper:
  • Truy cập trang GitHub của RDP Wrapper Library tại https://github.com/stascorp/rdpwrap.
  • Trong phần “Releases,” tải xuống phiên bản mới nhất của RDP Wrapper bằng cách nhấn vào tệp có đuôi .zip.

RDP Wrapper

 • Giải nén và Cài đặt:
  • Giải nén tệp .zip mà bạn vừa tải về.
  • Mở thư mục giải nén và chạy tệp install.bat với quyền quản trị bằng cách nhấp chuột phải và chọn “Run as administrator.”

install RDP Wrapper

 • Kiểm tra trạng thái:
  • Sau khi cài đặt xong, chạy tệp RDPWInst.exe trong thư mục RDP Wrapper.
  • Bạn sẽ thấy danh sách các phiên bản RDP Wrapper và trạng thái hiện tại. Trạng thái “fully supported” (hoàn toàn được hỗ trợ) là khi RDP Wrapper hoạt động một cách tốt nhất.

fully supported RDP Wrapper

 • Thêm User và Groups Remote Desktop:
  • Truy cập Computer Management > User > New user…
  • Computer Management
   New user ..

   RDCMan new user

  • Thêm user vào groups remote desktop:

add user groups remote desktop

RDP Wrapper

 • Kiểm tra phiên đăng nhập từ xa của user vừa thêm vào:
  • Bây giờ bạn có thể thử đăng nhập từ xa vào máy tính của bạn bằng Remote Desktop Connection (MSTSC) hoặc bất kỳ ứng dụng RDP nào khác.
  • Mở Remote Desktop Connection và nhập địa chỉ IP hoặc tên máy tính của máy tính mà bạn muốn kết nối.

Test RDP Wrapper

 • Vậy là xong, bây giờ bạn có thể thử kết nối vps từ các user mới thêm vào:
  • Khi hộp thoại đăng nhập xuất hiện, nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản trên máy tính mục tiêu.
  • Bây giờ bạn có thể bắt đầu phiên làm việc từ xa.

Nhớ rằng việc sử dụng RDP Wrapper có thể không phù hợp hoặc bất hợp pháp trong một số trường hợp và môi trường làm việc. Đảm bảo bạn tuân thủ luật pháp và chính sách của công ty hoặc tổ chức của bạn trước khi sử dụng công cụ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bắt đầu sử dụng vps ngay bây giờ

Cloudmini chuyên cung cấp Proxy & VPS giá rẻ chất lượng cao.

Facebook Fanpage:

  This will close in 20 seconds