Hướng dẫn sử dụng proxy ipv6

Cách lấy thông tin kết nối proxy tại trang quản lý proxy : https://client.cloudmini.net/proxy_manager

  • Đối với proxy v6 các bạn chỉ cẩn quan tâm 2 cột là : Proxy PortUser/Pass

+ IP kết nối ở phần Proxy port, lấy theo port kết nối là HTTPS hoặc SOCK5

+ User & Password proxy

 

proxy ipv6

 

Hướng dẫn kết nối proxy lên trình duyệt::
Addon Chrome: addon Simple Proxy Switcher – Cửa hàng Chrome trực tuyến (google.com)

Addon firefox: FoxyProxy Standard – Nhận tiện ích mở rộng này cho 🦊 Firefox (vi) (mozilla.org)

Tương tự như proxy v4 chỉ cần sử dụng addon hỗ trợ import proxy vào là dc.

Improt theo đinh dạng hỗ trợ addon  IP:PORT:USER:PASSWORD

( 180.93.139.176:30664:ecxPW8Ai:33bdy6CZUL ) 

 

proxy ipv6

import xong tick vào proxy để kết nối . Sau đó bạn có thể thử truy cập youtube.com để thử proxy có hoạt động hay không .

Lưu ý : ipv6 chỉ có một số trang web lớn hỗ trợ như : youtube, google, gmail, facebook …

Bạn cũng có thể kiểm tra trang web nào đã hỗ trợ ipv6 ở đây : Is your site IPv6 ready? (chair6.net).

Khi kiểm tra kết quả báo về Pass tức là đã hỗ trợ ipv6

IPv6 ConnectivityPASS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bắt đầu sử dụng vps ngay bây giờ

Cloudmini chuyên cung cấp Proxy & VPS giá rẻ chất lượng cao.

Facebook Fanpage:

    This will close in 20 seconds